1 de 10
OPINIÓ

Per un Fons de transició nuclear al servei del territori

per Sergi Saladié, 16 de gener de 2023 a les 20:00 |

«Al febrer, la CUP presentarà al Parlament una proposició de llei per a la modificació de la llei que afecta el fons de transició nuclear, per tal que estigui realment al servei del territori»

La modificació de la llei que afecta el fons de transició nuclear impulsada pel PSC i aprovada amb els vots de Junts, així com la mateixa llei 5/2020 que va aprovar el Parlament, és insuficient per tal de garantir una transició nuclear al servei del territori. El que calia era que el Parlament busqués establir una dotació i distribució del Fons que revertís realment en el teixit social, econòmic i institucional del territori directament afectat per les nuclears. I aquesta era i segueix sent la proposta de la CUP per tal d’aconseguir deixar enrere l’energia nuclear amb una transició justa per als territoris. Per tot plegat, la CUP ha iniciat una ronda de contactes amb el territori, escoltant les necessitats de la gent que viu i ho pateix i ha presentat una proposta clau basada en quatre principis.

En primer lloc, es considera totalment insuficient destinar al Fons de Transició Nuclear tant el 20% com el 50% de l’impost recaptat per l’impacte ambiental de les centrals nuclears. Si el que es grava és l’impacte ambiental de les centrals nuclears, és obvi que aquest impacte és major com més prop s’està de les instal·lacions i, per tant, resulta lògic que la pràctica totalitat de l’impost recaptat hauria de destinar-se a aquests territoris. En aquest sentit, es proposa incrementar la dotació del Fons fins al 90% del recaptat per l’impost, i que el Govern de la Generalitat es pugui quedar un 10% en concepte de gestió d'aquest. Amb aquesta proposta es passaria dels 60M€ als 108M€ de dotació anual del Fons.


En segon lloc, la CUP considera que la distribució del Fons ha de revertir al conjunt de l’àmbit territorial afectat pel Pla d’Emergència Nuclear exterior de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA), però d’una forma ponderada per tal que els municipis més afectats rebin més quantitat del Fons de Transició Nuclear. La proposta estableix un sistema d’assignació del Fons que es basa en la distància, i la població i superfície municipal afectada.

En tercer lloc, la CUP considera que el Fons de Transició Nuclear ha de revertir en el finançament de mesures que contribueixin a la millora del medi ambient, perquè el fet imposable de l’impost que nodreix el fons és l’impacte ambiental de les centrals nuclears. En aquest sentit, el que es proposa és que les mesures finançables estiguin vinculades a projectes de preservació i gestió dels espais naturals, la potenciació del sector agrícola i ramader, la gestió forestal, la prevenció d’incendis forestals, la implantació d’energies renovables en espais alterats a través d’autoconsum i/o comunitats energètiques, les mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com el conjunt d’actuacions contemplades en l’Agenda Rural de Catalunya amb especial èmfasi en l’habitatge.


Finalment, la proposta considera que el Fons de Transició Nuclear només hauria de poder ser gestionat per agents públics i privats del mateix territori afectat, sense que pugui ser destinat a grans empreses de fora del territori. Es considera que el fet que l’actual llei permeti beneficiar grans empreses, suposa el risc que el Fons sigui acaparat en la seva major part per grans empreses. La proposta que defensa la CUP és que el Fons sigui únicament gestionat per Ajuntaments, Entitats Municipals Descentralitzades, Consells Comarcals, organismes vinculats als municipis o Consells Comarcals (empreses públiques, consorcis,etcètera), autònoms, petites i mitjanes empreses, cooperatives, i entitats sense ànim de lucre. D’aquesta manera s’asseguraria que el Fons es destina a l’economia productiva del territori així com a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans d’aquests territoris més directament afectats per les centrals nuclears.

En aquest sentit, el mes de febrer l’organització anticapitalista presentarà al Parlament de Catalunya una proposició de llei per a la modificació de la llei 5/2020, per tal que el Fons de transició nuclear realment estigui al servei del territori. Caldrà estar atents al paper del Govern i dels grups parlamentaris d’ERC, Junts i el PSC, per saber si en tenen prou amb les molles o volen, com la CUP, el pa sencer.

 

Sergi Saladié
Més articles de l'autor
16/01/2023

Per un Fons de transició nuclear al servei del territori

Participació