El Govern reforça la seguretat d'una campanya de la fruita marcada de nou per la covid-19

L'executiu ha donat el vistiplau a dos documents: un Pla de Treball en 14 eixos i un text sobre recomanacions sanitàries

per Aguaita.cat, Terres de l'Ebre | 4 de maig de 2021 a les 15:55 |
ACN
El Govern reforçarà la coordinació i la seguretat d'una campanya de la fruita marcada de nou per la pandèmia de covid-19. El Consell Executiu ha analitzat i ha donat el vistiplau a dos documents adreçats a consolidar la prevenció i la màxima entesa entre els municipis, empreses, agents socials i administracions implicades en la campanya agrària 2021. Es tracta del Pla de Treball, estructurat en 14 eixos, i un text de recomanacions sanitàries d'actuació davant el risc del Sars-Cov2 en activitats i empreses agràries. Segons la Generalitat, l'objectiu és garantir la protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la fruita, i de la població en general dels municipis productius.

El Pla de Treball, encara provisional, s'ha dissenyat des d'una perspectiva preventiva, multidimensional, i col·laborativa entre el conjunt d'administracions implicades i el propi sector agroalimentari amb l'objectiu d'enfortir la informació i la formació, la prevenció, el treball amb xarxa, la contribució de tots els actors, la rapidesa en l'abordatge de casos i també les estratègies de cribratge i vacunació. El document s'estructura en 14 eixos, entre els quals hi ha recomanacions de salut i control de la pandèmia; recomanacions a empreses fruiteres, centrals i cooperatives; contractació de persones amb plans d'ocupació del SOC; incentiu a la contractació de proximitat; o vigilància i seguiment epidemiològic.


Per altra banda, el document de recomanacions d'actuació davant del risc enfront al coronavirus SARS-Cov2 en activitats i empreses agràries és un compendi del conjunt de bones actuacions a nivell preventiu, reactiu i de contingència en les diferents baules de la cadena agroalimentària que intervenen en la campanya per tal de garantir-ne les condicions de seguretat i salut. Així, fa un abordatge integral des del conjunt de recomanacions en el transport, allotjament de persones que participen en la campanya agrària, fins a les primeres actuacions davant dels símptomes, passant per la formació i prevenció de mesures preventives dels diferents serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses, cooperatives i centrals fructícoles.

Des dels diferents Serveis Territorials implicats en la Campanya Agrària (Treball, Afers Socials i Famílies, Salut i Agricultura) es duen a terme nombroses reunions i trobades amb el sector per difondre'l. Els dos documents, que van rebre el vistiplau en la reunió de Coordinació de la Campanya Agrària 2021 celebrada el dia 20 d'abril de 2021, són documents vius i dinàmics, que aniran modificant-se a mesura que avança la campanya agrària. L'òrgan de coordinació de la Campanya Agrària 2021 es continuarà reunint i anirà aportant informes i possibles solucions a les problemàtiques que vagin sorgint.


Campanya agrària al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre

La campanya agrària d'estiu té com a principal epicentre la zona del Pla de Lleida i, en segon lloc, les Terres de l’Ebre. En el cas de Lleida, es tracta de 35.446 hectàrees concentrades en 4.047 explotacions que suposen, aproximadament cada any, 776.000 tones. En condicions mitjanes, calen aproximadament unes 600.00 jornades de treball a distribuir al llarg dels mesos d'abril a novembre. A data d’avui, i ateses les darreres gelades a la zona, es preveu un descens de producció d'entre el 40% i el 80%, depenent del cultiu i de la zona geogràfica. Aquest fet significa la reducció de necessitat de mà d'obra.

Per la seua banda, la superfície corresponent a les Terres de l’Ebre és de 2.736 hectàrees concentrades pràcticament a la Ribera d'Ebre, que suposen, aproximadament cada any, uns 30 milions quilos. La mà d'obra necessària per a la campanya de recollida suposa, en unes condicions mitjanes, unes 59.000 jornades de treball a distribuir al llarg dels mesos d'abril a setembre. A Lleida, la fruita recol·lectada arriba a uns 200 centres de manipulació de fruita, 54 dels quals són Organitzacions de Productors de Fruita i Hortalisses (OPFH). A les Terres de l'Ebre la fruita recol·lectada es concentra en tres entitats associatives qualificades com a OPFH. 

 

 

Participació