L’Ajuntament de Roquetes aprova els pressupostos més socials des del 2010

El pressupost inicial del 2021 és de 6,6 MEUR. Amb la subvenció del PUOSC i el romanent de tresoreria del 2019 ascendirà a 7,5 MEUR

per Aguaita.cat , Roquetes, 17 de desembre de 2020 a les 19:01 |
Façana de l'Ajuntament de Roquetes. | Arxiu
L'Ajuntament de Roquetes ha aprovat el que l'ens considera un pressupost realista per a la ciutat. Afirmen que garanteix la sostenibilitat en els serveis que l’Ajuntament presta. Incrementa la despesa social i corregeix els dèficits. I segons l'Alcalde, Paco Gas "aposta pel manteniment de les infraestructures i equipaments del municipi". Així defineix l’alcalde de Roquetes els pressupostos del 2021, que es van aprovar dimecres en sessió plenària amb els vots a favor de l’equip de govern d’ERC, Junts, l’abstenció de Movem i el vot contrari del PSC i Ciutadans.

 Els comptes sumen  6.653.877,49 €, un 4,01% (256.547,32 €) més respecte el pressupost inicialment aprovat l’any 2020. Un increment que no es produeix sobre els impostos municipals -congelats per vuitè any consecutiu-, sinó en base a les subvencions aconseguides. “És un pressupost elaborat en un context inestable amb motiu de l'afectació sobre la salut de les persones i la crisi econòmica i social que ha provocat la Covid-19”, explica l’alcalde sobre uns comptes condicionats per la “política centralitzadora de l’Estat espanyol”. “Manté una altra pressió fiscal sobre les classes populars i treballadores i, en canvi, permet el dúmping fiscal entre diferents comunitats de l’Estat”, exposa. El pressupost de l’organisme autònom Roquetes Comunicació és de 101.000 euros.


Ingressos

Pel que fa als ingressos, els pressupostos del 2021 preveuen majors ingressos en l'impost sobre activitats econòmiques però una baixa en la recaptació de l'IBI i en l'impost de vehicles de tracció mecànica. També es rebaixen les previsions d’impostos indirectes, donada la greu situació econòmica actual. També es redueix el capítol de taxes i preus públics (-5,38%). Per al 2021, s’han tornat a congelar.  Només s'ha incrementat la taxa de recollida d'escombraries (1,74%), ja que el 3% d'increment general queda rebaixat per la disminució que s'ha dut a terme al comerç i restauració. També cal remarcar l’eliminació de la taxa de guarderia rural, així com la taxa de taules i cadires a la via pública per a bars i restaurants durant tot l'any 2021 amb motiu de la Covid-19.


Augmenta notablement (138,50%) el capítol de transferències de capital per la incorporació de les subvencions de la Diputació de Tarragona corresponent als PAM 2020 (335.232,37 €) i 2021 (166.250 €). No es contempla, en canvi, la subvenció promesa per la Subdelegació del Govern pels danys als camins pels aiguats del 2018 (80.000 €) per la diferència de criteri i la falta de resolució final.


Despeses de personal

El capítol de personal augmenta (2,07%) per la previsió d’increment salarial del 0,9% i l’augment del Programa de Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya (3 treballadors durant 5 mesos i mig). Durant 5 mesos del 2021 també es contractaran 2 treballadors, dins del Programa de reactivació econòmica de la Diputació de Tarragona. Per a l’any 2021 també està prevista l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RLT).

Pel que fa a les despeses corrents, la despesa més important és la quota de la piscina coberta climatitzada (424.201,32 €), tenint en compte que d’ingressos només n’hi ha previstos 11.000 € pel cobrament del cànon d’explotació. “Representa una despesa anual extraordinàriament deficitària, que s’haurà de pagar durant molts anys, i que suposa una autèntica ruïna per a l’economia municipal”, exposa Gas.

Inversions

El capítol d’Inversions suma 686.685,29 €, un 30% més. Les principals seran les obres de millora acústica i tèrmica, adequació d'un espai per atenció municipal i ampliació del Consultori al Casal de la Raval de Cristo (335.232,37 € d'inversió procedents del PAM 2020); el canvi de paviment i barana del passeig del canal en el tram del carrer Canal (175.000 € d'inversió del PAM 2021); l'expropiació dels terrenys i acondicionament de la zona adjacent a la rotonda projectada per la Diputació de Tarragona i el carrer 1 d'Octubre i l'acondicionament del carrer Matarranya un cop s'hagi efectuat l'enderrocament de l'immoble del Carrer Murall. Altres actuacions destacades són les millores forestals sostenibles dels boscos municipals, millores a la via pública, l'adquisició de terrenys per habilitar aparcaments a l'entorn de l'Ajuntament o l'adequació d'una zona  d'esbarjo canina a la Vall del Marqués. També s'habilitarà un espai de COWORKING al Centre Cívic.

No figuren al pressupost la inversió de 850.256,01 € provinent del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i dels romanents de tresoreria del 2019 del propi Ajuntament, que es destinaran a la Millora del servei d'enllumenat públic i substitució de punts actuals per llums de Led (563.179,80 €);  Millora del Parc infantil i zona verda de l'Hort de Cruells (100.000 €); i pavimentació de trams dels camins de Garroferets, Galatxo, Vilaret i Codonyers (187.076,21 €).

Pel que fa les despeses de transferències corrents, s’ha incrementat l'aportació a la Mancomunitat Tortosa-Roquetes per millorar el camí de Sant Francesc. També augmenta l'aportació a Roquetes Comunicació, es consolida el finançament  a l'Observatori de l’Ebre i augmenten les subvencions a entitats esportives i socioculturals. 

Més despesa social

L’augment de les prestacions de caire social és considerable, davant les necessitats d'ajuts a les persones i famílies més vulnerables afectades per la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19. Augment en 44.500 € (un 52,05%) de l’aportació al Consell Comarcal del Baix Ebre per cobrir les despeses en serveis socials bàsics. Es manté l’aportació al Fons d’Acció Social, al Fons Català de Cooperació i la realització del Programa Servei de menjador d'estiu.

També, de forma extraordinària, i reivindicada per tots els grups polítics municipals, s'estableix la dotació pressupostaria de 44.300 €, ampliable a 50.000€,  per ajudes a Pimes, autònoms i comerç local en el moment en que l'Ajuntament dispose de competències pròpies per exercir-ho.

Es manté la voluntat de l’equip de govern de continuar reduint  el deute acumulat fins a l’any 2007 (11.037.367,87 €) on es superava el ràtio d’endeutament permès (110%) fins rebaixar-lo en l’exercici passat a un 36,74%.

“Sense ser el pressupost que voldríem, s’emmarca en la línia d’austeritat necessària i amb una transparència absoluta en la informació i debat. I també amb la voluntat contrastada de mantenir i millorar els equipaments urbans, la xarxa de camins (177km), i en continuar l’increment en despesa social i suport al teixit associatiu”, conclou l’alcalde, Paco Gas, que insisteix en les polítiques centralitzadores de l’Estat. “La centralització de serveis, la pèrdua de competències  i capacitat de decisió dels ajuntaments menors de 20.000 habitants, així com la fiscalització dels pressupostos municipals sense que hi hagi una reforma de la llei, representa una pèrdua absoluta de l’autonomia municipal”.

 
 

 

Participació