Com s'ha de fer la declaració de la renda?

per E.P./Redacció , 8 d'abril de 2015 a les 09:21 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 8 d'abril de 2015 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Contribuents fent la declaració de la renda. Foto: Europa Press


La campanya de la renda del 2014 ja ha arrancat per a prop de 3,5 milions de contribuents catalans. La renda d'enguany és una renda ''continuista'' de la declaració del 2013 i les poques novetats afecten bàsicament a la dació en pagament i a les preferents.


Aquí us deixem algunes de les claus per presentar la declaració: 

Qui l’ha de presentar? 


L’han de presentar els contribuents que perceben més de 22.000 euros d'un sol pagador. També ho han de fer els que tenen més d'un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon supere els 1.500 euros i si la renda màxima anual està per sobre dels 11.200 euros.

A més, també estan obligats a declarar els contribuents que tinguen rendes inferiors als 22.000 euros però s'hagen aplicat deduccions per inversió en habitatge, per compte estalvi-empresa, per doble imposició internacional, així com reduccions en la base imposable per aportacions a plans de pensions, a mutualitats de previsió social, a plans de previsió assegurats o a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

Quins terminis hi ha? 

El dimarts 7 d’abril va començar la presentació i confirmació per internet de la declaració a través dels diferents mecanismes que ofereix l’Agència Tributària i les entitats col·laboradores. Tant en el cas de la presentació i la confirmació, la campanya s'allargarà fins al 30 de juny, excepte per a aquells amb resultat a ingressar que vulguen domiciliar el pagament a un compte bancari, que hauran de presentar la seua declaració abans del dia 25.

Com es presenta la declaració? 

Els contribuents que hagen presentat la declaració en anys anteriors poden sol·licitar l'esborrany o les dades fiscals a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) mitjançant diversos mecanismes. El més utilitzat és mitjançant el número de referència que permet accedir a l’esborrany o les dades fiscals. Per fer-ho, els ciutadans han de comunicar el DNI, l'import de la casella 415 de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2013 i el número del telèfon mòbil en el qual desitgen rebre mitjançant SMS. Amb este número podran accedir a les dades fiscals i l'esborrany i, si s'escau, confirmar-lo tal com està o modificar-lo.

Els ciutadans que disposen de signatura electrònica o el nou sistema de signatura amb clau d'accés a un registre previ com a usuari podran accedir directament a l'esborrany o les dades fiscals a través de la seu electrònica de l'AEAT.

D'altra banda, l'Agència Tributària enviarà per correu ordinari l'esborrany o les dades fiscals als contribuents que ho van sol·licitar expressament en la declaració de 2013. A més de l'esborrany, els contribuents podran recórrer a altres sistemes d'ajuda de l'Agència com “el programa PADRE”.

Ingressar o retornar

La declaració implica “ingressar” o “retornar”. Quan el resultat de la declaració és “retornar”, Hisenda rep una notificació un cop confirmat l'esborrany o presentada la declaració i, conseqüentment,  procedix a fer l'ingrés en pocs dies. La devolució no és automàtica, s'ha de sol·licitar amb el "model 100" que acompanya els impresos de la declaració. Normalment s'efectua mitjançant transferència bancària al compte que el contribuent indique.

Si el resultat és “ingressar”, el contribuent pot abonar la quantitat en el moment de presentar la declaració o fraccionar el deute sense interès ni recàrrecs. En cas que la fraccione, n'haurà de pagar el 60% en el moment de presentar la declaració i la resta fins al 5 novembre 2015. 

Qui pot domiciliar el pagament? 

Només podran fer-ho els contribuents que presenten l'autoliquidació per Internet, els que ho facen a través dels serveis d'ajuda de les oficines de l'Agència o els que confirmen l'esborrany. No es podrà domiciliar el pagament de les declaracions que es presenten a les oficines de les entitats col·laboradores (bancs, caixes d'estalvis o cooperatives de crèdit).

Peculiaritats de 2014

La campanya de 2014 té algunes peculiaritats, com l'amnistia fiscal als emigrants retornats, l'exempció d'impostos a la dació en pagament de l'habitatge i el tractament fiscal per a contribuents titulars de participacions preferents i deute subordinat.

També cal tindre en compte les aportacions realitzades a plans de pensions, els incentius als “business angels” i el “seed money”, la fi de les deduccions per compra i lloguer d'habitatge habitual -amb algunes reserves-, l'avantatge fiscal per a la venda d'immobles adquirits el 2012 i l’increment de la càrrega fiscal en els guanys especulatius.

Els treballadors a l'estranger poden quedar exempts de tributació pels rendiments percebuts amb un límit màxim de 60.100 euros anuals i els emprenedors que l'any passat es van animar a posar en marxa una societat limitada poden deduir-se el 15% de les aportacions realitzades, amb un límit de 9.000 euros anuals. Aquesta deducció desapareix este 2015.

 

Participació