1 de 10

Últim dia per sol·licitar el vot per correu a les eleccions del 28-M

Les persones que l'han demanat poden entregar-lo fins al 24 de maig en una oficina de Correus

Imatge d'arxiu d'un sobre de les eleccions municipals del 2019 | Adrià Costa
per Lluís Girona / Victor Rodrigo, Barcelona | 18 de maig de 2023 a les 18:54 |
Avui, dijous 18 de maig, és l'últim dia per poder sol·licitar el vot per correu a les eleccions municipals del 28 de maig. També en el marc de les eleccions autonòmiques que se celebren en diversos territoris de l'estat espanyol. Este mecanisme permetrà votar a totes aquelles persones que no podran estar als col·legis electorals d'aquí a dos diumenges de manera presencial i opten per emetre el seu vot per correu. Et repassem a continuació tot el que cal saber per poder-ho fer.
 

Com demanar el vot per correu per les eleccions municipal 2023?

Pas 1: sol·licitud del vot

La sol·licitud de vot per correu es pot fer una vegada convocades les eleccions i per diverses vies. De manera telemàtica, amb certificat electrònic reconegut i a través del web de Correus. O bé presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. Abans de tot, caldrà acreditar la identitat amb el DNI, el passaport o el carnet de conduir.

 

Pas 2: recepció de la documentació per votar

L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud. En esta missiva s'hi inclou el certificat d’inscripció en el cens, una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades, el sobre de votació, un sobre adreçat al president de la mesa en la qual correspon votar i un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir.

L’elector o electora ha de rebre personalment esta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat. En cas que l’elector o electora no es trobe a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment -en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament-, a l’oficina de Correus corresponent.

 

Pas 3: enviament del vot

Un cop s’haja escollit la papereta de vot s'introduïx en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D'esta manera s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus. Tanmateix, si l'elector o electoral ho preferix, pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus. No és necessari que el votant face este últim tràmit de forma personal.
 

Fins quan puc sol·licitar el vot per correu?

La sol·licitud del vot per correu per les eleccions municipals del 2023 es pot fer des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions. Malgrat que ja se sap que seran el pròxim 28 de maig, el govern espanyol no publicarà el decret de convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) fins al 4 d'abril. Serà a partir d'aquell moment i fins al 18 de maig quan es podrà presentar la sol·licitud.
 

Quina és la data límit per votar per correu?

Un cop tramesa la sol·licitud de vot, serà rebuda per l'Oficina del Cens Electoral, qui a partir del 8 de maig i fins al dia 21 de maig serà l'encarregada d'enviar la butlleta a cadascú de les persones que hagen demanat el vot de manera telemàtica. La data límit per entregar el vot dins del sobre a una oficina de Correus serà el 24 de maig, justament quatre dies abans de les eleccions. Qualsevol butlleta que es face arribar passada la data límit no serà acceptada.

 

Participació