1 de 10

Flix dobla l'índex de reciclatge de la brossa amb el servei de recollida selectiva porta a porta

El nou sistema incrementa la fracció orgànica, reduïx la resta i permet estalviar costos al consistori

Un operari recull un cubell de brossa en el sistema porta a porta implantat a Flix | Ajuntament de Flix
per Aguaita, Flix | 29 de desembre de 2022 a les 14:34 |
El municipi de Flix ha aconseguit doblar l'índex de reciclatge de la brossa a partir de la implantació del sistema de recollida selectiva porta a porta des del mes de febrer passat. Segons les dades fetes públiques per l'Ajuntament i el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, el canvi del sistema de contenidors de vorera existent anteriorment ha permès passar del 36% d'índex de reciclatge de 2021 al 78% entre març i octubre d'enguany. L'increment ha estat considerable en el capítol dels residus orgànics, que el 2021 representaven un 13% i ara arriben al 40%. També s'ha més que doblat el reciclatge d'envasos, passant del 7 al 16%. El rebuig s'ha reduït dràsticament, baixant del 64 al 22%.

Segons l'Ajuntament de Flix, el canvi també ha permès a l'Ajuntament de Flix contenir l'augment de la factura de la recollida de la brossa tot i els majors costos de combustible, energia i cànons de gestió.
Participació