Desconnectem les elèctriques: 8 d’octubre, prou abusos!

«Som un territori molt vulnerable al canvi climàtic i gran productor d’energia, i això ens obliga a ser exemplars en el procés de transició energètica»

per Albert Salvadó, Terres de l'Ebre | 7 d'octubre de 2021 a les 20:09 |
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta milions de famílies i també al teixit empresarial del país, que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat. Malgrat que el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint màxims històrics de forma continuada.

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat essencial ha empès el govern espanyol a impulsar una sèrie de mesures –de manera tardana i ineficaç- que malauradament tampoc resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model.


En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos grans partits de l’Estat (per exemple mitjançant la presència de diversos exministres en consells d’administració de les elèctriques), la ciutadania no acceptarà de cap manera que les administracions restin immòbils davant els abusos tarifaris que estem patint.

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis socials. És a dir, intentant corregir allò que els poders públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.


Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes d’acord amb criteris de renda i la situació personal i familiar.

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, sí tenim clar que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, evolucionant d’un model oligopolístic concentrat en unes poques empreses, com és l’actual, a un model més diversificat amb participació de la ciutadania. En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.

Som un territori molt vulnerable al canvi climàtic i gran productor d’energia, i això ens obliga a ser exemplars en el procés de transició energètica. Cal que els ajuntaments de les Terres de l’Ebre, els particulars i les empreses siguem motor de canvi de la transició energètica, incentivant la universalització de les energies renovables al màxim de construccions i instal·lacions. Des d’Esquerra Republicana hem posat fil a l’agulla aprovant a una vintena d’ajuntaments de les Terres de l’Ebre ordenances fiscals per afavorir la instal·lació de plaques fotovoltaiques en habitatges i empreses. La rebaixa de l’IBI bonificant-lo d’un 20% a un 50% durant cinc anys, i també la d’assumir gran part de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), en són algunes mesures posades en pràctica que escurcen l’amortització de les inversions per fer-les interessants.

D’altra banda ajuntaments com ara el de Flix és pioner a les nostres comarques en impulsar i acompanyar la creació d’una comunitat energètica d’autoconsum per tal de gestionar l’accés a l’energia de manera diferent: autoproduint-la, repartint-la entre els seus membres (particulars, ajuntament...), gestionant-la i autoconsumint-la a partir de la producció generada per plaques solars fotovoltaiques. Perquè no ens hem de conformar 
només en un canvi de font de generació d’energia, sinó que cal avançar en un model més sensat, fugint dels oligopolis, democratitzant la gestió de l’energia i apropant les instal·lacions de generació als centres de consum.

En aquesta, com en moltes altres reivindicacions, les administracions (especialment les més properes) i el conjunt de la ciutadania hem de treballar braç a braç per assolir els objectius. Per aquest motiu, donem suport i ens sumem a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra l’increment del preu de la llum el pròxim 8 d’octubre i sumar-nos a l'apagada de 22 h a 22:30 h des de les Terres de l’Ebre. Des de les institucions i també des del carrer empenyem per la regulació del mercat elèctric.

 

Albert Salvadó
President de la Federació de l’Ebre d’Esquerra
President de la Federació de l’Ebre d’Esquerra
07/10/2021

Desconnectem les elèctriques: 8 d’octubre, prou abusos!

Participació