L'Ajuntament de la Ràpita inicia l'elaboració d'un pla local d'habitatge

Este instrument permetrà fixar l'estratègia i les actuacions a dur a terme en matèria habitacional

per Aguaita.cat, La Ràpita | 19 de gener de 2022 a les 10:44 |
Vista de la Ràpita des del moll pesquer | Sofia Cabanes
L’Ajuntament de la Ràpita ha iniciat l'elaboració del pla local d’habitatge per aprofundir en les polítiques d’habitatge que es desenvolupen actualment al municipi i plantejar accions de futur. El Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge esdevindrà l’instrument que permetrà fixar l’estratègia i les actuacions a dur a terme a la Ràpita.

"Volem donar resposta a la necessitat detectada des de les regidories de Polítiques Social i Igualtat i Joventut, i el primer pas per fer-ho és conèixer la situació d’habitatge que tenim a la Ràpita", ha exposat la regidora de Polítiques Socials i Igualtat, Oona Tomàs. "Amb el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge podrem posar sobre la taula les línies d’actuació per modificar la situació en relació amb l’habitatge accessible, el teixit residencial o el potencial de creixement residencial", ha afegit.


Per a tot això, es realitzarà una diagnosi mitjançant els antecedents en polítiques d’habitatge al municipi, el marc legal que els fonamenta, l’estructura territorial i l’estructura urbana i residencial, entre altres. Així com la dinàmica demogràfica i residencial a la Ràpita; l’oferta i l’accessibilitat al mercat de l’habitatge; les problemàtiques i necessitats d’habitatge accessible i social; les característiques generals del teixit residencial; l’estat d’execució del sòl residencial; i el potencial i les previsions de creixement residencial. 

Un cop feta la diagnosi, el següent pas serà formular els objectius estratègics i les línies d’actuació que definiran les finalitats municipals en matèria d’habitatge que han d’assenyalar la direcció cap a on s’encaminarà la política local d’habitatge dels propers anys de vigència del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge. Les propostes d’actuacions del PAMH seran les que es deriven de la diagnosi, objectius i estratègies definits i que es desenvolupen durant els anys de vigència del Programa.

 

Participació