falsificació documental
04/12/2018
També es va intervenir diversa documentació presumptament falsificada com contractes de treball, nòmines i factures
Pàgina 1 de 1