Destinaran 2 MEUR a restaurar mediambientalment el meandre de l'Ebre a Flix

Es preveuen actuacions consistents en la restitució d'espècies pròpies de la zona, tant de bosc de ribera com de peixos autòctons, la millora de la connectivitat fluvial i la diversitat d’hàbitats

Panoràmica del meandre de Flix
Panoràmica del meandre de Flix | Cedida
Aguaita.cat
27 de gener del 2023
Actualitzat el 28 de gener a les 9:09h
El director de l’AgènciaCatalanadel’Aigua (ACA), SamuelReyes, i l’alcaldedeFlix, FrancescBarbero, han visitat avui el meandredeFlix, amb l’objectiu de presentar les actuacions de restauracióambiental que executarà l’Agència Catalana de l’Aigua amb un triple objectiu: la millora de l’estat ecològic de la massa d’aigua i de la situació del meandre de Flix, la millora i conservació dels hàbitats i espècies propis d’aquest ecosistema i la connectivitat fluvial.

Les actuacions previstes suposaran una inversió de 2 MEUR i es concentren en el paratge del meandre de Flix (riu Ebre), que crea una zona humida d’uns cinc quilòmetres que comprèn el meandre, des de la presa de Flix, fins al retorn de la central hidroelèctrica de l'embassament, provocant l’estancament de l’aigua i amb nivells d'eutrofització elevats. Tenint en compte els problemes detectats, s'actuarà en dos àmbits concrets, amb l'objectiu comú de la millora ambiental i de l'estat de la massa d'aigua del meandre de Flix.
 
 

L'alcalde i el director de l'ACA avaluant les actuacions ambientals que es faran al meandre de Flix. Foto: Cedida

 

Caracteritzaciódelsllotsacumulats
 
En el marc d’este acord, es durà a terme una caracterització de l'abast i contingut del fang present al llit del riu en un tram de cinc quilòmetres, així com avaluar la possible afectació a la cadena tròfica del seu ecosistema (compostos bio-acumulats a la biota present al meandre). També es preveu quantificar els llots presents al meandre, juntament amb una anàlisi de caracterització, granulometria, matèria orgànica, i possibles compostos contaminants.

Els treballs en este àmbit es concentraran en la prospecció i batimetria per a la quantificació de l’acumulació de fang (sediments) al llit del meandre, la caracterització del fang al llarg per al seu posterior anàlisi granulomètric, matèria orgànica, compostos organoclorats i metalls pesats; la pesca elèctrica i quantificació piscícola al meandre, amb l’anàlisi de les espècies presents, densitats, classes de talla, inspecció sanitària, etc; i l’anàlisi de compostos bio-acumulats organoclorats i metalls pesants en una mostra de peixos, tant en mostres d'aigua preses al llarg del meandre i també aigües amunt i avall com a mostres de referència i comparació.
 
ActuacionsperalamilloradelmeandredeFlix
 
Un cop caracteritzat i quantificat el fang contaminat, estan previstes actuacions de restauració hidromorfològica, amb la restitució d'espècies pròpies de la zona, tant de bosc de ribera com de peixos autòctons, la millora de la connectivitat fluvial, i la diversitat d’hàbitats. Es procedirà també a redactar un avantprojecte de pas de fauna de l'embassament de Flix vinculat al cabal ecològic que s'ha d'alliberar pel meandre.

A més, també es preveuen millores en la depuradoradeFlix, que aporta l’aigua tractada en aquesta zona sensible i protegida, procedint a la millora de l'efluent per a reduir els nutrients i evitar l'eutrofització d'aquest espai. Aquest objectiu es pot aconseguir a mitjançant tractaments addicionals de filtres verds, tractaments terciaris per polsos verticals, entre d’altres.
 
L’ACA va elaborar i presentar la proposta de restauració del meandre de Flix -acordada amb l’Ajuntament de Flix- a la Direcció general de Qualitat i Avaluació Ambiental de l’Estat, i disposa d’un termini de tres anys i mig per a executar les obres de restauració del meandre a partir del finançament atorgat a través dels pressupostos de l’Estat (amb càrrec a la partida destinada a les comunitats autònomes per actuacions de restauració complementàries a Flix).

Comissiódeseguiment
 
L’Ajuntament de Flix i l’ACA han definit una comissió mixta per al seguiment de l’execució del projectes i analitzar-ne els resultats. Aquesta comissió estarà integrada per l’ACA i l’AjuntamentdeFlix, i podrà comptar amb la participació també de l’AgènciadeResidusdeCatalunya (ARC), la ConfederaciónHidrogràfica del Ebro (CHE), el GrupNaturaFreixe, així com de qualsevol altre organisme que les dues institucions que promouen l’acord considerin oportú.