Apareixen esquerdes i fissures a la Capella de la Cinta de la catedral de Tortosa

S'ha fet una inspecció detallada de les voltes i cúpula, la qual ha servit per detectar diversos problemes de conservació, tant a les pintures com en els arcs de pedra de jaspi

Aguaita.cat
27 de febrer del 2024
Actualitzat a les 14:19h
Obres de reparació-restauració de les pintures murals dels sostres de l'altar de la Cinta
Obres de reparació-restauració de les pintures murals dels sostres de l'altar de la Cinta | Bisbat de Tortosa
Entre els dies 12 i 16 de febrer s’ha dut a terme una actuació de restauració a la ReialCapella de la MaredeDéudelaCinta de la catedraldeTortosa, la qual ha consistit en una inspecció de l’estat de conservació de les pinturesmurals dels sostres i en l’execució d’una intervenció puntual de conservació-restauració.

L’actuació ha estat motivada pel despreniment d’uns fragments de la pinturamural del primer tram de la volta de la nau, els quals han estat col·locats de nou en el seu lloc. Donada esta situació, s’ha considerat que calia fer una inspecciódetallada de les voltes i cúpula, la qual ha servit per detectar diversos problemes de conservació, tant a les pintures com en els arcs de pedra de jaspi. S’han observat esquerdes i fissures, així com cristal·litzacions de sals solubles.

Estes es localitzen en sectors d’una certa entitat, afectant les pintures d’una manera significativa. S’ha hagut de disposar d’una plataforma elevadora articulada per poder accedir a totes les superfícies i analitzar-ne l'afectació.

Esta actuació ha estat duta a terme per especialistes conservadors-restauradors de l’empresa Lesena, ServeiIntegralalPatrimoni, els quals han comptat amb la col·laboració de l’empresa ObresTomàsEstrada.

S’ha aprofitat l’ocasió, també, per substituir totes les bombetes de les làmpades que il·luminen la capella.