Territori inicia el procés participatiu del Pla director urbanístic per reordenar i ampliar el polígon Catalunya Sud

Tota la ciutadania hi pot fer aportacions tant presencials, amb sessions a Tortosa i l’Aldea, com telemàtiques al portal participa.gencat.cat

Plànol del polígol Catalunya Sud, entre Tortosa i l'Aldea.
Plànol del polígol Catalunya Sud, entre Tortosa i l'Aldea. | Cedida
Redacció
27 de febrer del 2024
Actualitzat a les 17:04h
El Departament de Territori ha iniciat el procés participatiu previ a la redacció del nou Pla director urbanístic d’activitat econòmica (PDUAE) per reordenar i potenciar l’àmbit industrial Catalunya Sud, tal com han anunciat el Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó Fernàndez; el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, i el cap dels serveis territorials del Departament de Territori a les Terres de l’Ebre, Miguel Alonso Cruelles. Situat entre Tortosa i l’Aldea, el polígon Catalunya Sud es concep com a motor econòmic i generador d’oportunitats a les Terres de l’Ebre.

La implantació de l’empresa Kronospan, dedicada a la fabricació de taulers d’aglomerat per al sector del moble, en una parcel·la situada a la banda de Tortosa del polígon, és una oportunitat per potenciar tot este sector d’activitat econòmica. A més, Kronospan va comprar a l’INCASÒL altres quatre parcel·les contigües situades a la banda de l’Aldea del mateix polígon. Esta nova compra servirà per a la futura ampliació de les seues instal·lacions, un cop tramitat el corresponent instrument urbanístic. La presència de Kronospan impulsarà la creació de llocs de treball directes i indirectes, tenint en compte que seran necessàries altres indústries complementàries properes.

Aprofitant este paper d’indústria tractora de nova activitat, així com la voluntat del Govern d’ubicar empreses considerades estratègiques per dinamitzar l’economia del país, el Departament de Territori treballa en la redacció d’un instrument de planejament supramunicipal per reordenar i potenciar tot el polígon Catalunya Sud.

Per tal d’informar, escoltar i fer partícip de la reflexió al territori, el Departament ha iniciat el corresponent procés de participació ciutadana obert a tothom, tant presencial com telemàtic. Així, ha començat amb dos sessions de presentació dels objectius del PDUAE: avui dimarts, al Casal de Joves de l’Aldea i demà, dimecres 28, al Museu de Tortosa. El procés continuarà amb altres trobades presencials de debat el mes de març, cadascuna dirigida a un sector econòmic i social —veïnat, ramaders i agricultors— o centrada en un tema, com ara el model econòmic i d’espais oberts. D’altra banda, el procés també serà telemàtic, a través del portal participa.gencat.cat, on la ciutadania interessada podrà omplir un qüestionari que estarà disponible a partir d’este dimarts. D’altra banda, s’enviarà un qüestionari específic a les dones que treballen al polígon Catalunya Sud per comptar amb la seua opinió des de la perspectiva de gènere.

Impuls a la reordenació del polígon

El Pla director urbanístic d’activitat econòmica (PDUAE) ordenarà un àmbit de 675 hectàrees als termes municipals de Tortosa i l’Aldea, de les quals la meitat es destinaran a empreses i activitat econòmica. La resta seran per a zones verdes i equipaments. La seva redacció s’emmarca en l’estratègia de Sòls d’Activitat Econòmica del Govern, que busca impulsar polígons industrials amb capacitat per oferir parcel·les de gran format en llocs amb molt bona connexió amb la xarxa d’infraestructures. El PDUAE també es desprèn de l’Estratègia Logística per a la Internacionalització de l’Economia Catalana i del Pacte Nacional per a la Indústria.

De fet, el Pla territorial de les Terres de l’Ebre ja dibuixava una gran àrea industrial i logística en esta zona, que no s’ha arribat a desenvolupar del tot, amb accés a la xarxa ferroviària existent mitjançant la construcció d’un ramal i una estació intermodal de mercaderies.

Precisament, el PDUAE tindrà com a grans objectius delimitar i concretar l’ordenació de tota l’àrea d’activitat econòmica i també efectuarà la reserva de sòl necessària per una terminal intermodal de mercaderies, que ajudarà a materialitzar l’aposta del Govern per la descarbonització de la mobilitat.