Amposta aporta 40.000 euros per a la socialització del material escolar

L'ajuda repercuteix directament al cost dels llibres i material que assumeixen les famílies que porten als infants a algun dels cinc centres de primària

per Aguaita.cat, Amposta | 22 de juliol de 2021 a les 10:13 |
La subvenció ajudarà a les famílies a reduir el cost dels llibres i el material escolar. | FLC
L'Ajuntament d'Amposta atorgarà prop de 40.000 euros a les associacions de famílies dels cinc centres de primària públics de la ciutat per implementar programes de socialització tant de llibres com de material no fungible, és a dir, que no es desgasten fàcilment per l'ús diari. L'objectiu d'estos programes és facilitar l'accés a l'educació a totes les famílies i reduir els residus generats, afavorint la reutilització de llibres i material.

La regidora d'Educació, Núria Marco, explicava que "volem fomentar la sostenibilitat i el consum responsable en els centres educatius i entre les famílies de l'alumnat mitjançant la reutilització de llibres i material, la qual cosa permet una reducció important dels residus generats en matèria d'educació. A la vegada, també pretén facilitar l'accés a l'educació a tot l'alumnat i garantir l'equitat, reduint la despesa econòmica que les famílies han d'assumir a l'inici del curs escolar". L'import d'esta subvenció, que varia a cada centre en funció de l'alumnat, quedarà reflectit en la quota que paguen les famílies a l'inici de curs en concepte de material i llibres.


Estos 40.000 euros se sumen a les altres dos subvencions en matèria d'educació que té l'Ajuntament actualment: 20.000 euros per a centres educatius i 20.000 euros per a activitats de les associacions de famílies. 

Altres ajudes


A més a més, el curs 19/20 l'Ajuntament va iniciar el suport a les associacions de famílies per al servei de menjador, una ajuda que el curs 20/21 es va traduir en el fet que associacions de famílies de quatre centres d'Amposta van rebre suport per a atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials al menjador, mentre que la del Poble Nou va rebre suport per impulsar l'espai carmanyola i augmentar el nombre d'alumnes matriculat a l'escola rural, com a mesura per mantenir l'escola.

"Fa pocs mesos vam acordar amb les diferents associacions de famílies seguir oferint el curs 21/22 esta ajuda econòmica", explicava l'alcalde, Adam Tomàs, que recordava que, tot i no ser competència de l'Ajuntament, es contribueix a la igualtat d'oportunitats en l'educació i la inclusivitat dins i fora de l'horari lectiu. El cost aproximat d'este servei de vetlladores per al menjador per curs escolar és d'uns 32.000 euros en conjunt.

 

Participació