Instal.len rampes als canals de reg per al salvament d'aus al Delta de l'Ebre

L’objectiu és el salvament de les cries d’aus, que entren als canals i tenen dificultats per a sortir-hi

per Aguaita.cat , Delta de l'Ebre, 8 de juny de 2020 a les 19:05 |
La xarxa de reg del Delta de l’Ebre, és l’element necessari i imprescindible per a garantir la biodiversitat de les diferents especies, sobre tot d’aus, que fan d’este indret una de les zones humides més importants d’Europa. No obstant, també generen algun inconvenient com a conseqüència dels anys en que fa que es va dissenyar. 
Conscients d’este fet, de fa un temps ençà, les Societats de Caçadors del Delta de l’Ebre, coordinats amb la Federació Catalana de Caça RT de les Terres de l’Ebre conjuntament amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre i les Comunitats de Regants, estan construint rampes de salvament als canals de reg amb l’objectiu de que les aus, en època de nidificació, que es 

queden atrapades per l’alçada de les parets, puguin sortir. En la major part dels casos acaben sent víctimes d’altres aus depredadores com el Gavià, influint estos sobre les poblacions de diferents especies i disminuint les seves poblacions. 
Les entitats col·laboradores, estan implantant un projecte de construcció de rampes d’obra fixes, que cada any es va complementant amb rampes provisionals a l’època de cria. 

Este 2020, com a conseqüència de la emergència sanitària en la que estem immersos, no s’han pogut continuar implementant les fixes i, per aquest motiu, quan la desescalada ho ha 
permès s’han instal·lat rampes provisionals de canyís i fusta als canals. En total s’han instal·lat 113 rampes, 32 finançades pel Parc Natural del Delta de l’Ebre i 81 per la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre, que han instal·lat les Societats de Caçadors. 
Estes es sumen a les ja executades fixes en anterioritat i a les provisionals que es guardaven de l’any anterior. 
Les Comunitats de Regants i el Parc Natural del Delta de l’Ebre, conscients d’esta problemàtica, han col·laborat des de l’inici a fi i efecte de disminuir-la i buscar solucions a llarg termini. 
Els caçadors del Delta, conscients de la responsabilitat que tenen com una part dels gestors del medi, diuen que "no hem dubtat mai en col·laborar en tots els aspectes que poden afavorir la preservació i millora dels habitats i especies que conformen un espai d’especial interès a les nostres terres". 

 

Participació