Estadístiques

La Terra Alta té la pensió mitjana per jubilació més baixa de Catalunya

La pensió mensual mitjana és de 751 euros quan al conjunt de Catalunya és de 1.100 euros al mes

| 07/07/2018 a les 09:29h
Arxivat a: Societat, Terra Alta, contribucions, Ocupació, Pensions, Idescat, estadístiques
Pensions contributives de la Seguretat Social datades el 31 de desembre de 2017.
Pensions contributives de la Seguretat Social datades el 31 de desembre de 2017. | Idescat.
En el conjunt de Catalunya, el 64,4% de les pensions contributives són per jubilació, amb una pensió mitjana de 1.100 euros, el desembre del 2017. Les proporcions més altes són a les comarques de la Garrotxa, la Terra Alta i el Priorat  (entre el 69% i el 68%), mentre que la més baixa és a l’Alta Ribagorça (56,2%). Les pensions mitjanes mensuals per jubilació més elevades són les percebudes pels pensionistes del Barcelonès (1.194 euros), seguides del Tarragonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Gironès i el Vallès Oriental; totes aquestes comarques superen la mitjana catalana. En canvi, la pensió mitjana per jubilació més baixa és la de la Terra Alta (751 euros mensuals).
 

Pel que fa a les pensions de viduïtat, representen un 23,0% del total de les pensions, amb un import mitjà de 663 euros mensuals. Les proporcions més elevades d’aquest tipus de pensions es localitzen a comarques d’interior com l’Alta Ribagorça (28,7%), el Pallars Sobirà (27,8%) i la Noguera (26,1%), on els imports de la pensió mitjana mensual són inferiors a la mitjana catalana. En canvi, les comarques costaneres són les que presenten les pensions contributives mitjanes per viduïtat més elevades: el Barcelonès (720 euros de pensió mitjana), seguida del Baix Llobregat, Garraf i el Tarragonès.
 
 
Manresa és el municipi de més de 20.000 habitants amb més pensions per cada 10 habitants

L’Estadística de pensions contributives també ofereix informació de tots els municipis de Catalunya. Dels municipis amb 20.000 habitants o més, Manresa és el que té més pensions contributives per cada deu habitants (2,8) a 31 de desembre de 2017, seguit de prop per Olot (2,7). A l'altre extrem hi ha Salou (1,3), seguit de Vila-Seca, Lloret de Mar i Sant Cugat del Vallès (1,4).
 
En relació amb l’any anterior, Calafell, Salou i Sant Cugat del Vallès son els municipis amb 20.000 habitants o més que més augmenten el nombre de pensions contributives de la Seguretat Social (5,2%, 4,3% i 3,8%, respectivament). En canvi, Sant Adrià de Besòs i Barcelona presenten petits decrements (-0,2% i -0,1%, respectivament).
 
Pel que fa a l'import de la pensió mitjana del mes de desembre del 2017, Sant Cugat del Vallès (1.211 euros) supera en un 24,6% la mitjana catalana (972 euros). El segueixen Tarragona i Barcelona que superen la mitjana (12,5% i 11,2%, respectivament). D’altra banda, els municipis de Palafrugell, Sant

 
Feliu de Guíxols i Lloret de Mar tenen l’import mitjà de pensió més baix (802, 805 i 806 euros, respectivament).
 
En relació amb el desembre del 2016, el Masnou, Girona i Esparraguera presenten els increments més grans de l'import de la pensió mensual mitjana contributiva de la Seguretat Social (3,0%, 2,8% i 2,6%, respectivament). Els increments més petits són a Salou i Calafell (1,0%).

Taula 1. Pensions contributives de la Seguretat Social per principals tipus i règims de cotització Catalunya, comarques i Aran

Mes de desembre. 2017

 

Pensions

(nombre)

per 10

habitants

 

Jubilació

 

Viduïtat

 

Altres

 

General

 

RETA*

 

Altres

Alt Camp

10.527

2,4

63,4

23,2

13,5

70,8

26,6

2,6

Alt Empordà

24.875

1,8

65,1

24,3

10,6

62,0

33,1

4,9

Alt Penedès

23.617

2,2

63,2

22,9

13,9

75,4

22,3

2,2

Alt Urgell

4.930

2,4

61,8

25,9

12,3

58,6

39,9

1,6

Alta Ribagorça

840

2,2

56,2

28,7

15,1

58,7

37,1

4,2

Anoia

27.077

2,3

64,0

21,9

14,1

80,5

17,2

2,3

Aran

1.558

1,6

61,6

23,4

15,0

57,9

39,7

2,4

Bages

50.188

2,9

62,9

21,7

15,3

82,1

15,2

2,7

Baix Camp

37.018

2,0

63,1

23,6

13,2

73,5

23,4

3,1

Baix Ebre

18.370

2,3

64,9

24,7

10,4

69,8

25,3

4,9

Baix Empordà

26.516

2,0

66,0

24,0

10,1

68,9

27,1

4,0

Baix Llobregat

167.132

2,1

62,7

22,5

14,8

83,4

14,0

2,6

Baix Penedès

21.116

2,1

62,4

21,7

15,8

77,2

19,4

3,4

Barcelonès

544.973

2,4

66,0

23,8

10,2

83,2

14,8

2,0

Berguedà

13.806

3,5

62,2

22,2

15,6

68,6

20,2

11,2

Cerdanya

3.115

1,8

64,6

24,6

10,9

52,7

45,3

2,0

Conca de Barberà

5.376

2,7

65,1

25,2

9,6

64,1

34,3

1,6

Garraf

28.894

2,0

63,2

23,0

13,9

80,0

16,5

3,5

Garrigues

5.525

2,9

64,9

24,4

10,7

46,2

51,5

2,2

Garrotxa

15.714

2,8

68,3

23,0

8,7

75,9

22,5

1,6

Gironès

35.258

1,9

65,4

22,8

11,8

77,3

20,0

2,7

Maresme

94.287

2,1

65,6

22,1

12,2

77,6

20,0

2,4

Moianès

3.174

2,4

66,3

21,1

12,6

71,2

27,3

1,5

Montsià

14.952

2,2

64,2

24,7

11,1

63,4

30,2

6,4

Noguera

9.478

2,4

62,4

26,1

11,5

52,0

45,9

2,2

Osona

38.228

2,4

64,9

21,7

13,3

76,7

21,4

1,9

Pallars Jussà

3.825

2,9

64,2

25,4

10,4

53,1

44,8

2,1

Pallars Sobirà

1.570

2,3

59,4

27,8

12,7

44,6

53,8

1,7

Pla de l'Estany

6.591

2,1

66,8

23,0

10,2

70,6

27,4

2,0

Pla d'Urgell

7.914

2,2

60,7

25,4

13,9

53,7

44,2

2,1

Priorat

2.664

2,9

68,5

23,8

7,7

48,8

49,7

1,5

Ribera d'Ebre

5.917

2,7

64,6

25,9

9,5

61,6

36,7

1,7

Ripollès

8.715

3,5

67,4

22,8

9,8

77,3

21,1

1,6

Segarra

4.886

2,1

61,4

24,1

14,6

58,1

39,5

2,5

Segrià

43.993

2,1

59,9

25,1

15,0

65,1

31,7

3,1

Selva

33.487

2,0

64,6

22,5

12,9

75,9

21,1

3,0

Solsonès

3.283

2,5

59,5

24,4

16,1

59,5

38,0

2,5

Tarragonès

45.846

1,8

62,6

23,4

14,0

78,4

16,8

4,9

Terra Alta

3.784

3,3

69,0

25,0

6,0

36,8

61,7

1,5

Urgell

8.685

2,4

62,9

24,9

12,3

58,9

39,0

2,2

Vallès Occidental

194.602

2,1

63,1

21,3

15,6

84,0

13,6

2,3

Vallès Oriental

81.157

2,0

63,4

21,6

15,1

79,9

17,6

2,5

Catalunya

1.683.463

2,2

64,4

23,0

12,6

78,8

18,6

2,6

Font: Idescat.

* Règim especial de treballadors autònoms.

 

Taula 2. Pensions contributives de la Seguretat Social per principals tipus i règims de cotització Catalunya, comarques i Aran

Mes de desembre. 2016-2017 (evolució)

 

 

Pensions

(nombre)

 

Jubilació

 

Viduïtat

 

Altres

 

General

 

RETA*

 

Altres

Alt Camp

1,2

1,6

-0,4

1,6

1,8

-0,4

0,7

Alt Empordà

0,8

1,4

-1,3

1,7

1,1

0,0

2,0

Alt Penedès

1,5

1,9

0,2

1,7

1,9

0,3

-1,8

Alt Urgell

0,4

1,5

-1,5

-0,5

1,6

-1,1

-2,5

Alta Ribagorça

0,0

0,0

-0,4

0,8

1,4

-1,9

-2,8

Anoia

1,2

1,8

0,0

0,3

1,4

0,4

-0,8

Aran

3,0

4,2

-1,9

5,9

3,3

3,0

-5,1

Bages

0,4

1,1

-0,9

-0,3

0,4

0,7

-1,0

Baix Camp

1,6

2,3

-0,6

2,1

2,1

0,2

0,2

Baix Ebre

0,4

0,3

0,8

1,0

0,6

0,3

-0,9

Baix Empordà

1,0

2,0

-0,9

-0,9

1,3

0,7

-1,2

Baix Llobregat

1,8

2,6

1,0

-0,4

1,6

3,1

-1,0

Baix Penedès

3,0

3,6

1,9

2,2

3,1

2,7

2,6

Barcelonès

0,1

0,6

-0,9

-0,9

0,1

0,4

-2,2

Berguedà

-0,2

0,6

-1,1

-2,2

0,3

0,4

-4,3

Cerdanya

2,3

3,1

-0,5

4,0

3,5

1,0

-1,6

Conca de Barberà

0,0

0,3

1,0

-4,8

0,1

-0,5

4,8

Garraf

1,4

2,3

0,3

-0,8

1,4

1,6

-1,0

Garrigues

-1,5

-1,0

-3,3

-0,8

-0,1

-2,7

-3,2

Garrotxa

0,5

0,8

0,4

-1,1

0,7

0,1

-2,0

Gironès

1,0

2,1

-1,2

-0,6

1,4

0,0

-1,6

Maresme

1,5

2,1

0,4

-0,2

1,3

2,2

-0,1

Moianès

2,5

1,5

4,0

5,3

2,7

2,2

-2,0

Montsià

0,5

0,6

-0,6

2,9

1,0

-0,5

0,3

Noguera

-0,4

0,6

-2,5

-1,0

1,3

-2,3

2,0

Osona

1,0

1,5

-0,2

0,4

0,9

1,2

-0,4

Pallars Jussà

-1,1

-0,8

-2,8

1,5

0,2

-2,5

-3,7

Pallars Sobirà

0,5

-0,7

1,6

4,2

2,2

-0,7

-3,7

Pla de l'Estany

-0,1

0,5

-0,8

-1,7

0,0

0,3

-6,3

Pla d'Urgell

1,4

2,0

-0,7

3,1

2,5

0,1

2,5

Priorat

-0,9

-0,7

-0,6

-3,3

0,5

-2,0

-4,7

Ribera d'Ebre

-0,8

-0,5

-1,5

-0,9

0,4

-2,7

-2,9

Ripollès

-0,4

0,5

-1,9

-3,4

-0,4

-0,4

-2,8

Segarra

1,0

1,6

-1,5

3,0

3,3

-2,1

0,0

Segrià

1,0

1,7

-0,4

0,3

1,7

-0,4

0,1

Selva

1,4

2,1

0,2

0,1

1,8

0,4

-0,8

Solsonès

1,3

1,6

1,5

0,2

2,5

-0,3

-1,2

Tarragonès

1,8

2,6

0,1

1,1

2,1

0,9

0,0

Terra Alta

-1,1

-0,8

-2,1

-0,9

0,8

-2,2

-1,8

Urgell

0,4

1,3

-2,3

1,3

1,7

-1,6

2,7

Vallès Occidental

1,7

2,2

0,5

0,9

1,5

3,0

-0,2

Vallès Oriental

2,0

2,9

0,8

0,1

2,0

2,5

-0,2

Catalunya

0,9

1,5

-0,2

0,0

1,0

0,8

-1,0

Font: Idescat.

* Règim especial de treballadors autònoms.

COMENTARIS

si, seguro
Anònim, 08/07/2018 a les 06:26
+5
-1
oooooooh, Ka makuuuuuuuuuu ¡¡¡¡¡¡¡¡

FES EL TEU COMENTARI

D'aquesta manera, verifiquem que el teu comentari
no l'envia un robot publicitari.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet | ACN
01/01/1970
La ministra de Política Territorial contesta al PDECat que "és bo que els partits decideixin els vots dels pressupostos en funció de si beneficien o no"
Un dia per gaudir de la platja, però amb para-sol i molta crema
Un dia per gaudir de la platja, però amb para-sol i molta crema | Albert Segura
01/01/1970
Diumenge per anar a la platja
Unes 150 persones es van reunir al carrer on hi ha la casa atacada la nit de dimecres.
Unes 150 persones es van reunir al carrer on hi ha la casa atacada la nit de dimecres. | Sofia Cabanes
01/01/1970
El CDR la Ràpita va convocar la concentració per repintar la casa, amb els diners aportats pels ciutadans en una col·lecta
Nou muntatge de l'ANC sobre la Diada 2018.
Nou muntatge de l'ANC sobre la Diada 2018.
01/01/1970
L'ANC ha compartit un vídeo amb reculls, aèris i a peu de carrer, de la multitudinària manifestació a la Diagonal de Barcelona
Inici del carrer Capità Cortés a Deltebre
Inici del carrer Capità Cortés a Deltebre | Google Street View
01/01/1970
La campanya de recollida de signatures s'allargarà fins al 15 d'octubre
01/01/1970
Convocades per la Falange, una trentena de persones van cantar el 'Cara al sol'
Detall de l'estelada onejant al monument.
Detall de l'estelada onejant al monument. | CDR Tortosa
01/01/1970
"La llibertat oneja al monument de la vergonya, visca la República", afirma el CDR de Tortosa en el seu compte de twitter
Els piragüistes van desplegar una pancarta davant del monument.
Els piragüistes van desplegar una pancarta davant del monument. | Cedida
01/01/1970
Despleguen una pancarta amb el lema «ERC i PDeCAT Tortosa blanquegen el feixisme» | L’acció vol solidaritzar-se amb les dos persones sancionades “injustament i sense proves” per haver escrit “fora” a la pilastra del monòlit
NacióDigital
NacióDigital | ND
01/01/1970
El rànquing d'audiències de la OJD del mes d'abril l'enfila fins als 2,8 milions d'usuaris únics i amb un temps de lectura superior als set minuts