Estadístiques

La Terra Alta té la pensió mitjana per jubilació més baixa de Catalunya

La pensió mensual mitjana és de 751 euros quan al conjunt de Catalunya és de 1.100 euros al mes

| 07/07/2018 a les 09:29h
Arxivat a: Societat, Terra Alta, contribucions, Ocupació, Pensions, Idescat, estadístiques
Pensions contributives de la Seguretat Social datades el 31 de desembre de 2017.
Pensions contributives de la Seguretat Social datades el 31 de desembre de 2017. | Idescat.
En el conjunt de Catalunya, el 64,4% de les pensions contributives són per jubilació, amb una pensió mitjana de 1.100 euros, el desembre del 2017. Les proporcions més altes són a les comarques de la Garrotxa, la Terra Alta i el Priorat  (entre el 69% i el 68%), mentre que la més baixa és a l’Alta Ribagorça (56,2%). Les pensions mitjanes mensuals per jubilació més elevades són les percebudes pels pensionistes del Barcelonès (1.194 euros), seguides del Tarragonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Gironès i el Vallès Oriental; totes aquestes comarques superen la mitjana catalana. En canvi, la pensió mitjana per jubilació més baixa és la de la Terra Alta (751 euros mensuals).
 

Pel que fa a les pensions de viduïtat, representen un 23,0% del total de les pensions, amb un import mitjà de 663 euros mensuals. Les proporcions més elevades d’aquest tipus de pensions es localitzen a comarques d’interior com l’Alta Ribagorça (28,7%), el Pallars Sobirà (27,8%) i la Noguera (26,1%), on els imports de la pensió mitjana mensual són inferiors a la mitjana catalana. En canvi, les comarques costaneres són les que presenten les pensions contributives mitjanes per viduïtat més elevades: el Barcelonès (720 euros de pensió mitjana), seguida del Baix Llobregat, Garraf i el Tarragonès.
 
 
Manresa és el municipi de més de 20.000 habitants amb més pensions per cada 10 habitants

L’Estadística de pensions contributives també ofereix informació de tots els municipis de Catalunya. Dels municipis amb 20.000 habitants o més, Manresa és el que té més pensions contributives per cada deu habitants (2,8) a 31 de desembre de 2017, seguit de prop per Olot (2,7). A l'altre extrem hi ha Salou (1,3), seguit de Vila-Seca, Lloret de Mar i Sant Cugat del Vallès (1,4).
 
En relació amb l’any anterior, Calafell, Salou i Sant Cugat del Vallès son els municipis amb 20.000 habitants o més que més augmenten el nombre de pensions contributives de la Seguretat Social (5,2%, 4,3% i 3,8%, respectivament). En canvi, Sant Adrià de Besòs i Barcelona presenten petits decrements (-0,2% i -0,1%, respectivament).
 
Pel que fa a l'import de la pensió mitjana del mes de desembre del 2017, Sant Cugat del Vallès (1.211 euros) supera en un 24,6% la mitjana catalana (972 euros). El segueixen Tarragona i Barcelona que superen la mitjana (12,5% i 11,2%, respectivament). D’altra banda, els municipis de Palafrugell, Sant

 
Feliu de Guíxols i Lloret de Mar tenen l’import mitjà de pensió més baix (802, 805 i 806 euros, respectivament).
 
En relació amb el desembre del 2016, el Masnou, Girona i Esparraguera presenten els increments més grans de l'import de la pensió mensual mitjana contributiva de la Seguretat Social (3,0%, 2,8% i 2,6%, respectivament). Els increments més petits són a Salou i Calafell (1,0%).

Taula 1. Pensions contributives de la Seguretat Social per principals tipus i règims de cotització Catalunya, comarques i Aran

Mes de desembre. 2017

 

Pensions

(nombre)

per 10

habitants

 

Jubilació

 

Viduïtat

 

Altres

 

General

 

RETA*

 

Altres

Alt Camp

10.527

2,4

63,4

23,2

13,5

70,8

26,6

2,6

Alt Empordà

24.875

1,8

65,1

24,3

10,6

62,0

33,1

4,9

Alt Penedès

23.617

2,2

63,2

22,9

13,9

75,4

22,3

2,2

Alt Urgell

4.930

2,4

61,8

25,9

12,3

58,6

39,9

1,6

Alta Ribagorça

840

2,2

56,2

28,7

15,1

58,7

37,1

4,2

Anoia

27.077

2,3

64,0

21,9

14,1

80,5

17,2

2,3

Aran

1.558

1,6

61,6

23,4

15,0

57,9

39,7

2,4

Bages

50.188

2,9

62,9

21,7

15,3

82,1

15,2

2,7

Baix Camp

37.018

2,0

63,1

23,6

13,2

73,5

23,4

3,1

Baix Ebre

18.370

2,3

64,9

24,7

10,4

69,8

25,3

4,9

Baix Empordà

26.516

2,0

66,0

24,0

10,1

68,9

27,1

4,0

Baix Llobregat

167.132

2,1

62,7

22,5

14,8

83,4

14,0

2,6

Baix Penedès

21.116

2,1

62,4

21,7

15,8

77,2

19,4

3,4

Barcelonès

544.973

2,4

66,0

23,8

10,2

83,2

14,8

2,0

Berguedà

13.806

3,5

62,2

22,2

15,6

68,6

20,2

11,2

Cerdanya

3.115

1,8

64,6

24,6

10,9

52,7

45,3

2,0

Conca de Barberà

5.376

2,7

65,1

25,2

9,6

64,1

34,3

1,6

Garraf

28.894

2,0

63,2

23,0

13,9

80,0

16,5

3,5

Garrigues

5.525

2,9

64,9

24,4

10,7

46,2

51,5

2,2

Garrotxa

15.714

2,8

68,3

23,0

8,7

75,9

22,5

1,6

Gironès

35.258

1,9

65,4

22,8

11,8

77,3

20,0

2,7

Maresme

94.287

2,1

65,6

22,1

12,2

77,6

20,0

2,4

Moianès

3.174

2,4

66,3

21,1

12,6

71,2

27,3

1,5

Montsià

14.952

2,2

64,2

24,7

11,1

63,4

30,2

6,4

Noguera

9.478

2,4

62,4

26,1

11,5

52,0

45,9

2,2

Osona

38.228

2,4

64,9

21,7

13,3

76,7

21,4

1,9

Pallars Jussà

3.825

2,9

64,2

25,4

10,4

53,1

44,8

2,1

Pallars Sobirà

1.570

2,3

59,4

27,8

12,7

44,6

53,8

1,7

Pla de l'Estany

6.591

2,1

66,8

23,0

10,2

70,6

27,4

2,0

Pla d'Urgell

7.914

2,2

60,7

25,4

13,9

53,7

44,2

2,1

Priorat

2.664

2,9

68,5

23,8

7,7

48,8

49,7

1,5

Ribera d'Ebre

5.917

2,7

64,6

25,9

9,5

61,6

36,7

1,7

Ripollès

8.715

3,5

67,4

22,8

9,8

77,3

21,1

1,6

Segarra

4.886

2,1

61,4

24,1

14,6

58,1

39,5

2,5

Segrià

43.993

2,1

59,9

25,1

15,0

65,1

31,7

3,1

Selva

33.487

2,0

64,6

22,5

12,9

75,9

21,1

3,0

Solsonès

3.283

2,5

59,5

24,4

16,1

59,5

38,0

2,5

Tarragonès

45.846

1,8

62,6

23,4

14,0

78,4

16,8

4,9

Terra Alta

3.784

3,3

69,0

25,0

6,0

36,8

61,7

1,5

Urgell

8.685

2,4

62,9

24,9

12,3

58,9

39,0

2,2

Vallès Occidental

194.602

2,1

63,1

21,3

15,6

84,0

13,6

2,3

Vallès Oriental

81.157

2,0

63,4

21,6

15,1

79,9

17,6

2,5

Catalunya

1.683.463

2,2

64,4

23,0

12,6

78,8

18,6

2,6

Font: Idescat.

* Règim especial de treballadors autònoms.

 

Taula 2. Pensions contributives de la Seguretat Social per principals tipus i règims de cotització Catalunya, comarques i Aran

Mes de desembre. 2016-2017 (evolució)

 

 

Pensions

(nombre)

 

Jubilació

 

Viduïtat

 

Altres

 

General

 

RETA*

 

Altres

Alt Camp

1,2

1,6

-0,4

1,6

1,8

-0,4

0,7

Alt Empordà

0,8

1,4

-1,3

1,7

1,1

0,0

2,0

Alt Penedès

1,5

1,9

0,2

1,7

1,9

0,3

-1,8

Alt Urgell

0,4

1,5

-1,5

-0,5

1,6

-1,1

-2,5

Alta Ribagorça

0,0

0,0

-0,4

0,8

1,4

-1,9

-2,8

Anoia

1,2

1,8

0,0

0,3

1,4

0,4

-0,8

Aran

3,0

4,2

-1,9

5,9

3,3

3,0

-5,1

Bages

0,4

1,1

-0,9

-0,3

0,4

0,7

-1,0

Baix Camp

1,6

2,3

-0,6

2,1

2,1

0,2

0,2

Baix Ebre

0,4

0,3

0,8

1,0

0,6

0,3

-0,9

Baix Empordà

1,0

2,0

-0,9

-0,9

1,3

0,7

-1,2

Baix Llobregat

1,8

2,6

1,0

-0,4

1,6

3,1

-1,0

Baix Penedès

3,0

3,6

1,9

2,2

3,1

2,7

2,6

Barcelonès

0,1

0,6

-0,9

-0,9

0,1

0,4

-2,2

Berguedà

-0,2

0,6

-1,1

-2,2

0,3

0,4

-4,3

Cerdanya

2,3

3,1

-0,5

4,0

3,5

1,0

-1,6

Conca de Barberà

0,0

0,3

1,0

-4,8

0,1

-0,5

4,8

Garraf

1,4

2,3

0,3

-0,8

1,4

1,6

-1,0

Garrigues

-1,5

-1,0

-3,3

-0,8

-0,1

-2,7

-3,2

Garrotxa

0,5

0,8

0,4

-1,1

0,7

0,1

-2,0

Gironès

1,0

2,1

-1,2

-0,6

1,4

0,0

-1,6

Maresme

1,5

2,1

0,4

-0,2

1,3

2,2

-0,1

Moianès

2,5

1,5

4,0

5,3

2,7

2,2

-2,0

Montsià

0,5

0,6

-0,6

2,9

1,0

-0,5

0,3

Noguera

-0,4

0,6

-2,5

-1,0

1,3

-2,3

2,0

Osona

1,0

1,5

-0,2

0,4

0,9

1,2

-0,4

Pallars Jussà

-1,1

-0,8

-2,8

1,5

0,2

-2,5

-3,7

Pallars Sobirà

0,5

-0,7

1,6

4,2

2,2

-0,7

-3,7

Pla de l'Estany

-0,1

0,5

-0,8

-1,7

0,0

0,3

-6,3

Pla d'Urgell

1,4

2,0

-0,7

3,1

2,5

0,1

2,5

Priorat

-0,9

-0,7

-0,6

-3,3

0,5

-2,0

-4,7

Ribera d'Ebre

-0,8

-0,5

-1,5

-0,9

0,4

-2,7

-2,9

Ripollès

-0,4

0,5

-1,9

-3,4

-0,4

-0,4

-2,8

Segarra

1,0

1,6

-1,5

3,0

3,3

-2,1

0,0

Segrià

1,0

1,7

-0,4

0,3

1,7

-0,4

0,1

Selva

1,4

2,1

0,2

0,1

1,8

0,4

-0,8

Solsonès

1,3

1,6

1,5

0,2

2,5

-0,3

-1,2

Tarragonès

1,8

2,6

0,1

1,1

2,1

0,9

0,0

Terra Alta

-1,1

-0,8

-2,1

-0,9

0,8

-2,2

-1,8

Urgell

0,4

1,3

-2,3

1,3

1,7

-1,6

2,7

Vallès Occidental

1,7

2,2

0,5

0,9

1,5

3,0

-0,2

Vallès Oriental

2,0

2,9

0,8

0,1

2,0

2,5

-0,2

Catalunya

0,9

1,5

-0,2

0,0

1,0

0,8

-1,0

Font: Idescat.

* Règim especial de treballadors autònoms.

COMENTARIS

si, seguro
Anònim, 08/07/2018 a les 06:26
+5
-1
oooooooh, Ka makuuuuuuuuuu ¡¡¡¡¡¡¡¡

FES EL TEU COMENTARI

D'aquesta manera, verifiquem que el teu comentari
no l'envia un robot publicitari.
Detall del vehicle carregat amb els 680 kg d'haixix.
Detall del vehicle carregat amb els 680 kg d'haixix. | Mossos d'Esquadra
01/01/1970
Els tres detinguts a l'AP-7 feien servir el mètode 'Go Fast' per transportar haixix amb vehicles de gran cilindrada
Camí del Lloron, al terme de Roquetes, on ha tingut lloc l'accident.
Camí del Lloron, al terme de Roquetes, on ha tingut lloc l'accident. | Google Earth
01/01/1970
Els Bombers i Mossos continuen rastrejant el lloc per descartar que al cotxe hi viatgés cap persona més
Muntatge de l'ANC
Muntatge de l'ANC | ANC
01/01/1970
Els ciutadans ja poden fer arribar les seues cartes als líders independentistes, empresonats a centres catalans
.
Imatge de l'autopista AP-7 al pas per l'Ampolla.
Imatge de l'autopista AP-7 al pas per l'Ampolla. | Sílvia Berbís
01/01/1970
El conseller de Territori i Sostenibilitat retreu la "ineficiència" del govern estatal per explicar el retard en el desviament obligatori de camions de la N-340
Entrega de premis als millors treballs de recerca i síntesi de secundària
Entrega de premis als millors treballs de recerca i síntesi de secundària | Cedida
01/01/1970
S’han guardonat un total de vuit treballs, cinc com a premis específics del campus i tres dins els premis generals de la URV
Vista del capdamunt del monument franquista de Tortosa.
Vista del capdamunt del monument franquista de Tortosa. | Sofia Cabanes
Imatge del monument franquista de Tortosa presa el dia de la consulta, el 28 de maig de 2016.
Imatge del monument franquista de Tortosa presa el dia de la consulta, el 28 de maig de 2016. | ACN
01/01/1970
L'alcaldessa Meritxell Roigé considera avalada la decisió de consultar el futur del monòlit el 2016 perquè era un vestigi franquista protegit pel POUM
La base del monument franquista, amb els cartells pro independència.
La base del monument franquista, amb els cartells pro independència. | (@VictorSorribes)
01/01/1970
La base del monument ha aparegut esta matinada amb diversos cartells enganxats, on diu 'Hola Europa' i 'Hola República'
NacióDigital
NacióDigital | ND
01/01/1970
El rànquing d'audiències de la OJD del mes d'abril l'enfila fins als 2,8 milions d'usuaris únics i amb un temps de lectura superior als set minuts