L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs

Dimarts, 2 de maig de 2017

1 / 27
L'Ampolla va tornar, per unes hores, a l'època on els carros, cavalls, matxos i mules eren el principal mitjà de transport a Catalunya. Els carrers de la població van acollir ahir dilluns al matí la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs, la qual va reunir més de 50 estàndards, de 150 carros, de 600 cavalls i de 1.000 traginers vinguts d'arreu de Catalunya.

El museu vivent i itinerant del transport de mercaderies i de passatgers va recórrer els principals carrers mostrant carros de pagès, de trabuc, de bocois, carros de bombers, carros fúnebres, carros de traginers, carros amb les més diverses càrregues: palla, sacs, llenya, caixes, verdura, ceps, portadores, entre moltes altres, amb l'objectiu d'homenatjar els homes de tralla, els oficis antics, i també per transmetre valors i coneixements.

Fotografies: Karol Curto, Rosa Garcia Gil i Mireia Curto
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs
L'Ampolla acull la XX Trobada Nacional dels Tres Tombs